Rapportering til produktregisteret innen 15. mars

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal rapportere inn mengder årlig.

Publisert 19.01.2021 | Oppdatert 19.01.2021

Rapporteringen for 2020 skal gjøres i Miljødirektoratets elektroniske løsning for deklarering av kjemikalier.

Frist 15. mars 2021

Fristen for å rapportere mengder for 2020 er 15. mars 2021. Alle som produserer eller importerer kjemikalier med deklareringsplikt skal rapportere hvor store mengder av hvert kjemikalie de har produsert eller importert i året som gikk inn til produktregisteret.  

Utsatt frist kan gis ved behov. Søknad om utsatt frist sendes på e-post til 

Plikten til å rapportere årlige mengder er fastsatt i deklareringsforskriftens § 8, og gjelder for fareklassifiserte kjemiske produkter (stoffer og stoffblandinger) som importeres eller produseres i mengder på 100 kg eller mer per år.

Rapportering av mengder for 2020 skal skje elektronisk

All rapportering og deklarering til produktregisteret gjøres elektronisk via Miljødirektoratets kjemikaliedeklarering til produktregisteret. Dette er tilgjengelig fra Altinn.

Utenlandske virksomheter 

Den elektroniske løsningen for utenlandske virksomheter er en engelsk versjon av det samme systemet som brukes av norske deklaranter. Det er en annen metode for innlogging fordi det bare er norske virksomheter som kan bruke Altinn.

Oppfølging ved manglende rapportering 

Miljødirektoratet kan fatte vedtak om tvangsmulkt, med hjemmel i Produktkontrolloven § 13, dersom vi ikke mottar deres rapportering av mengder for 2020 innen fristen. Dere vil i så fall motta brev med varsel og vedtak om tvangsmulkt.  

Les mer om kjemikaliedeklarering og produktregisteret