Slovakia og Romania- nye prosjekter

Norske virksomheter kan samarbeide med søkere i mottagerlandene om prosjekter som finansieres av EØS-midlene.

Publisert 15.01.2021

Slikt samarbeid vil gi ekstra poeng ved vurdering av søknadene.

Norske partnere oppfordres til å melde interesse til potensielle søkere eller programoperatør i mottagerlandet. Både Slovakia og Romania har nylig utlyst midler til nye prosjekter under klima-og miljøprogrammet.

Slovakia har nå utlyst midler til prosjekter om restaurering av våtmarker og bevisstgjøring om klimaendringer.

Søknadsfrister for begge utlysningene er 26.02.2021.

Prosjekter i Romania

Romania har utvidet søknadsfristen til prosjekter om restaurering av våtmarker og torvmarker til 31.03.2021.

Romania har dessuten utlyst midler til prosjekter om utvikling av planer for tilpasninger og avbøtende tiltak for klimaendringer på kommunenivå (Small Grants Scheme) med søknadsfrist 29.03.2021. 

Informasjon om utlysningene

Her er lenker til informasjon i mottagerlandene om de enkelte prosjektene og utlysningene.