Ny rapport om miljøgifter i skismøring

Miljødirektoratet har mottatt en ny rapport som tar for seg bruken av PFAS-er i skismøring.

Publisert 03.05.2021

Rapporten vurderer bruk, utslipp og alternativer til PFAS-er i skismøring. Den er utarbeidet av konsulenten Wood Group UK Ltd på oppdrag fra oss om en del av faktagrunnlaget i arbeidet med å forby stoffene.

Foreslår PFAS-forbud

Norge har gått sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland for å foreslå forbud mot om lag 5000 per- og polyfluorerte stoffer (PFAS-er).

Forslaget til forbud skal leveres det europeiske kjemikaliebyrået i løpet av 2022.

Erfaringer viser at industrien ofte substituerer en PFAS med en annen, slik at vi fra et helse- og miljøperspektiv er like langt. For å unngå slike uheldige substitusjoner utredes nå forbud mot hele denne gruppen av miljøgifter.

Miljødirektoratet har hovedansvar for å utrede analysemetoder og anvendelser av PFAS innen petroleumssektoren og gruvedrift, i skismøring og i kjølemedier til kjøleskap og airconditioning og lignende.

Rapporten om PFASer

Her er rapporten om PFASer i skismøring