EU-domstolen har avgjort sak om Reach-autorisasjon

Sverige har fått medhold i en sak om Reach-autorisasjon. Dommen kan føre til færre autorisasjoner og mer fokus på bruk av mindre skadelige stoffer.

Publisert 15.03.2021

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til bruk av stoffer som gir stor grunn til bekymring er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av stoffene med mindre skadelige stoffer eller teknologi er et av hovedmålene med ordningen. EU-domstolens medhold med Sverige er viktig i denne sammenhengen.

Rettsaken Sverige vant gjaldt blykromater. Dette er pigmenter som er svært holdbare, men også svært farlige for mennesker og miljø. Det har derfor lenge blitt jobbet for å fase ut stoffene, og de er omtrent utfaset i EØS-området. Blykromatpigmentene er omfattet av autorisasjonsordningen i Reach. Et av kriteriene for å få innvilget autorisasjon, er at det ikke finnes alternativer. Til tross for at det finnes alternativer til bruk av blykromat, har kommisjonen innvilget søknader om autorisasjon for bruk av stoffene.

Derfor stevnet Sverige kommisjonen for retten, og fikk medhold, men kommisjonen anket. Det er dommen i ankesaken som nå foreligger, og Sverige fikk igjen medhold.

Dommen er viktig fordi den vil oppmuntre arbeidet med å finne mindre farlige alternativer til stoffene på Reach-vedlegg XIV og legge ytterligere vekt på kravet om substitusjon.  

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke etter en utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig, er et av hovedmålene med denne ordningen.

Relevante lenker