EU har foreslått nye omfattende regler for batterier

Batterier er sentralt i overgangen til ren energi og ren transport. EUs nye forslag til regler vil danne rammene for alle som satser på batterier.

Publisert 05.03.2021

EU-kommisjonen la i desember 2020 frem forslag til ny batteriforordning. Forslaget til forordning forhandles i EU i løpet av 2021, og det er ventet at endelig regelverk vil bli vedtatt tidlig i 2022.

Miljødirektoratet har lagt forslaget til regelverket ut på høring på våre sider.

Regelverket for batterier er viktig i EUs nye grønne vekststrategi

Batterier er svært viktig for Europas overgang til ren energi. Elektrifisering av transportsektoren forventes å øke svært mye mellom 2020 og 2030. Regelverket er en viktig del av EUS nye grønne vekststrategi, den såkalte Grønne given (EU Green Deal).

Kommisjonens ambisjon er at det nye batteriregelverket skal legge rammene for at batteriene som skal elektrifisere Europa blir en del av en sirkulær økonomi, skaper nye arbeidsplasser og samtidig sikrer anstendige vilkår for de som utvinner mineraler.

Regelverket forventes å gjelde også for Norge, og vil derfor være viktige rammevilkår for alle som er engasjert i batterier og batteriteknologi i Norge.