Vil sikre at produkter blir mer bærekraftige

EU-kommisjonen har publisert en høring om det pågående arbeidet med å utvikle et regelverk for bærekraftige produkter.

Publisert 29.03.2021 | Oppdatert 29.03.2021

I dag har mange produkter kort levetid, de går fort i stykker, og de er ikke laget slik at de kan repareres, bygges om eller oppgraderes. Dette vil EU-kommisjonen gjøre noe med, og de jobber derfor med å lage et regelverk for bærekraftige produkter slik at alle produktene som plasseres på EU-markedet har en høy miljøstandard.  

 

Arbeidet med bærekraftige produkter er en del av EUs grønne giv (European Green Deal) og omtales som flaggskipet i handlingsplanen for sirkulær økonomi som kom i mars 2020. Regelverket for bærekraftige produkter skal bidra til å nå de overordnede ambisjonene i den grønne given om en klimanøytral, ressurseffektiv og sirkulær økonomi ved å redusere produkters klima- og miljøbelastning.  

 

Med regelverket for bærekraftige produkter ønsker kommisjonen å regulere følgende bærekraftaspekter 

 • produkters holdbarhet og levetid
 • mulighet for ombruk, oppgradering og reparasjon
 • tilstedeværelsen av farlige kjemikalier i produkter
 • energi og ressurseffektivitet
 • innhold av materialgjenvunnet råvare i produkter
 • ombygging og sikre materialgjenvinning med høy kvalitet
 • karbon – og miljøfotavtrykk
 • restriksjoner på engangsbruk og planlagt produktforeldelse
 • forbud mot destruksjon av usolgte holdbare varer
 • sirkulære forretningsmodeller
 • digitalisering av produktinformasjon 
 • måter å belønne de mest bærekraftige produktene

I første omgang vil ressurskrevende sektorer slik som elektronikk, ICT, tekstiler, møbler, samt stål, sement og kjemikalier prioriteres. 

 

Kjernen i forslaget er å revidere og utvide økodesigndirektivet utover dagens energikrevende produkter, slik at det omfatter et så bredt spekter av produkter som mulig. Et forslag til regelverk for bærekraftige produkter vil trolig komme mot slutten av 2021. 

 

Høringsfristen er 9. juni 2021 og høringen er åpen for alle. Formålet med høringen er å innhente synspunkter på EU-kommisjonens planer for et regelverk for bærekraftige produkter. 

EU-høringen om forslaget

Her er lenke til EU-høringen om forslaget