Felles-tilsyn med havbunnsinnretninger

Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet fant alvorlige mangler i operatørenes evne til å oppdage lekkasjer fra undervannsinnretninger på norsk sokkel.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.03.2021

Begge tilsynsmyndighetene ser alvorlig på avvikene som ble avdekket hos operatørene Aker BP, Equinor, Vår Energi og Neptune Energy da det kan føre til fare for at mindre utslipp ikke blir oppdaget før de utvikler seg til akutt forurensning.

Miljødirektoratet gjennomførte i samarbeid med Petroleumstilsynet en felles tilsynsaksjon i 2020 for å sjekke operatørenes rutiner og utstyr for å oppdage lekkasjer av olje, gass og kjemikalier fra undervannsinnretninger på norsk sokkel.

Siden 1980 – tallet har norsk sokkel blitt bygget ut med et betydelig antall undervannsinnretninger som er styrt fra land eller er koblet til eksisterende bemannede innretninger. Disse bunnrammene kan befinne seg flere kilometer fra de bemannede innretningene og ligger til dels på store dyp. Denne måten å organisere utvinningen av olje og gass kan gjøre det vanskelig å oppdage akutt forurensning.

Mangler system for å oppdage mindre lekkasjer

Operatørene baserer seg i stor grad på at oljen fra eventuelle lekkasjer vil oppdages når den stiger til overflaten slik at den blir synlig for radar og satellitter.  I tillegg baserer de seg på at trykksensorer og volummålinger vil gi tilstrekkelig tilleggsinformasjon til at utslipp av betydning raskt vil kunne bli oppdaget.

Disse systemene er imidlertid ikke tilstrekkelige for å oppdage mindre utslipp som kan utvikle seg til akutt forurensning.

Har ikke fastsatt ytelseskrav for systemene

Myndighetene forventer at operatørene har definert krav til systemenes ytelse med hensyn til å oppdage utslipp. Ingen av de kontrollerte operatørene hadde etablert mål for hva det enkelte system skal kunne oppdage av mindre utslipp. Noen hadde satt mål, men disse var relatert til større hendelser med akutt forurensning.

Regelverket for operatørenes styringssystemer ble endret i 2019 ( Aktivitetsforskriften §57) for å klargjøre virksomhetenes ansvar når det gjelder å avdekke akutt forurensning og mindre utslipp fordi de kan utvikle seg til hendelser med alvorlig forurensning. 

Ikke oppdatert styringssystemer

I tillegg ble det oppdaget flere andre avvik i operatørenes styringssystemer:

  • Virksomheten håndterer ikke avvik når de oppdager teknisk svikt ved detektorer
  • Operatøren hadde ikke oppdatert styringssystemer i henhold til oppdaterte krav om å avdekke mindre utslipp

Myndighetene forutsetter at selskapene arbeider for å rette opp avvikene., og har bedt om at virksomhetene utarbeider forpliktende fremdriftsplaner. Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet planlegger å følge operatørenes arbeid med å rette avvikene tett.