Forslag om harmonisert klassifisering for 7 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 7 nye stoffer innen henholdsvis 12. mars og 9. april 2021.

Publisert 10.03.2021

Høringen gjelder disse stoffene:

  • reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) (EC 430-050-2; CAS -)
  • methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate; bifenox (EC 255-894-7; CAS 42576-02-3)
  • Hexyl salicylate (EC 228-408-6; CAS 6259-76-3)
  • benthiavalicarb-isopropyl (ISO); isopropyl [(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamate (EC -; CAS 177406-68-7)
  • 4-methylimidazole (EC 212-497-3; CAS 822-36-6)
  • 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctan-1-ol (EC 211-477-1; CAS 647-42-7)
  • 2,2'-[[3-methyl-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bisethanol (EC 211-665-5; CAS 3179-89-3)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.