Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Kjemikaliebyrået Echa foreslår å utvide kandidatlista i Reach med ti nye stoffer, blant annet bromerte flammehemmere, bisfenol B og MCCP.

Publisert 16.03.2021

Høringsfrist er 23. april 2021.

Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC,) blir de ført opp på kandidatlista i Reach.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

 • 1,4-dioxane, cas nr. 123-91-1
 • Gruppe med tre bromerte flammehemmere:
  • 2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP), CAS nr. 3296-90-0
  • 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA), CAS nr. 36483-57-5/1522-92-5
  • 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA), CAS nr. 96-13-9
 • 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers, ingen CAS nr.
 • 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol; (bisphenol B), CAS nr. 77-40-7
 • Glutaral, CAS nr. 111-30-8
 • Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) [UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17], ingen CAS nr.
 • Orthoboric acid, sodium salt, CAS nr. 13840-56-7
 • Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP), ingen CAS nr. 

Gi innspill til Echa

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Frist for å sende kommentarer er 23. april 2021.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Relaterte lenker