Ny skogstrategi fra EU

Som kunngjort under EUs grønne giv (European Green Deal), utvikler EU-kommisjonen en ny skogstrategi etter 2021.

Publisert 03.03.2021

Strategien vil bygge på EUs strategi for biologisk mangfold 2030.

Strategien vil også være rettet mot å sikre sunne skoger som bidrar betydelig til mål for biologisk mangfold og klima, reduserer og kontrollerer naturkatastrofer, samt sikrer levebrød og støtter en sirkulær bioøkonomi og lokalsamfunn.

Strategien vil være et virkemiddel for at EU skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser opp mot FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og FNs konvensjon for å bekjempe ørkendannelse (UNCCD).

EU ber om innspill til skogstrategien

Hensikten med denne konsultasjonen er å samle synspunkter fra borgere og interessenter, som kommisjonen deretter vil bruke i utarbeidelsen av den fremtidige skogstrategien.

Høringsfrist: 19. april 2021