Stoffevaluering 2021-23: 58 stoffer skal evalueres

Echa har nylig vedtatt oppdatert Community rolling action plan (CoRAP) for stoffevaluering for de neste tre årene. 8 stoffer skal evalueres i 2021.

Publisert 19.03.2021

Med dette starter evalueringen av stoffene listet for 2021. I alt 58 stoffer skal evalueres av nasjonale kjemikaliemyndigheter i EU/EØS i denne treårsperioden, 8 av disse skal evalueres i 2021.

Norge har ansvar for evaluering av 2 stoffer i 2022, hvor det ene skal evalueres sammen med Polen. Det er mistanke om miljørisiko for begge stoffene.

Hold Reach-registreringer oppdatert

Registranter av stoffene listet i CoRAP oppfordres til å holde registreringene sine oppdaterte. Echa tar ikke hensyn til oppdatering av registreringer som skjer under selve beslutningsprosessen for stoffevaluering.

Etter at industrien har registrert et stoff i Reach kan det bli gjenstand for en eller flere evalueringsprosesser, hvorav stoffevaluering er en.

Community rolling action plan (CoRAP) er en treårig handlingsplan over stoffer som skal evalueres og som oppdateres en gang i året.

Evaluering av disse stoffene er de nasjonale kjemikaliemyndighetene i EU/EØS sitt ansvar.

Ved stoffevaluering avklares om et stoff representerer en mulig risiko for helse eller miljø. I denne prosessen kan ytterligere informasjon og nye tester kreves fra registranten for å avklare om det er risiko.

Lenker