Bisfenol A: Innspill til restriksjonsforslag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach-restriksjonsforslag for bisfenol A innen 22. desember 2021.

Publisert 04.11.2021

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for bisfenol A og andre strukturelt like bisfenoler med tilsvarende bekymring for effekter på miljø.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 22. desember 2021.

Relevant informasjon omfatter spesifikke spørsmål knyttet til:

  • bruken av stoffene
  • tonnasje
  • utslipp
  • alternativer
  • kostnader ved en overgang til alternativer
  • grenseverdier

Det har tidligere blitt bedt om informasjon i utarbeidelsen av dette restriksjonsforslaget, men det er behov for å be om ytterligere innspill for enkelte områder.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker