Endringer i bestemmelse om farlig stoff i EE-produkter

EU har vedtatt endring i bestemmelsene om farlige stoff i elektriske og elektroniske produkter.

Publisert 18.11.2021

Produktforskriften kap 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2).

EU har nå vedtatt endringer knyttet til RoHS 2. Endringene som omfatter revisjon av unntak i vedlegg 2, er tatt inn i norsk regelverk og innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav.