EU-høring om forslag til revidert grensekryssforordning

EU-kommisjonen har lagt ut sitt forslag til revidert grensekryssforordning.

Publisert 29.11.2021

Og i den forbindelse har de lansert en høring om forslaget, med høringsfrist 17. januar 2022. Den gjeldende grensekryssforordningen (EU 1013/2007) er gjennomført i norsk regelverk i avfallsforskriften kapittel 13.

Formålet med høringen er å gi innspill til kommisjonens forslag til revidert forordning. Høringen er åpen for alle relevante aktører. Tilbakemeldinger som mottas vil bli oppsummert av EU-kommisjonen og presentert for Europaparlamentet og Rådet.