Vannmiljø: Tilskudd for å bedre tilstanden i vann

Miljødirektoratet utlyser nå tilskudd for 2022 for å bedre miljøtilstanden i vann. Søknadsfristen er 15. januar 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.11.2021

Denne tilskuddsordningen bidrar til å bedre miljøtilstanden i fersk- og kystvann. Klima- og miljødepartementet ønsker å styrke arbeidet med å restaurere vassdrag, og derfor blir restaureringstiltak høyt prioritert. Tiltak som kan få støtte neste år er:  

  • miljøforbedrende tiltak, særlig restaureringstiltak 
  • tilrettelegging og organisering 
  • informasjon, veiledningsmateriale og seminarer 
  • utredninger, forskning og utvikling 

I budsjettforslaget for 2022 er det satt av 23 millioner kroner til dette formålet.  

Hvem kan søke?

De som kan søke er: 

  • vannområdeutvalg 
  • interkommunale vannprosjekt 
  • kommuner 
  • forskningsinstitusjoner 
  • frivillige organisasjoner
  • private virksomheter 

Elektronisk søknad 

Du kan søke på tilskuddsordningen via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter:  

Slik ble tilskuddene fordelt i 2021: