Skrantesjuke-anbefaling utsatt

Overleveringen av Miljødirektoratet og Mattilsynets anbefaling om et eventuelt ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda er utsatt.

Publisert 11.11.2021

Klima og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har gitt Miljødirektoratet og Mattilsynet i oppgave å vurdere nødvendigheten av et ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda etter den ordinære jakta. Denne vurderingen skulle opprinnelig leveres 12. november, men er nå utsatt. Den vil leveres i løpet av november 2021.

Årsaken til utsettelsen er at strukturtellingen etter jakta har tatt lenger tid enn forventet på grunn av værforholdene. Strukturtellingen gir en oversikt over hvordan villreinen i Hardangervidda villreinområde er fordelt på alder og kjønn, noe som er en viktig del av faktagrunnlaget som ligger til grunn for anbefalingen.