Digitalt seminar om elvemusling

Miljødirektoratet i samarbeid om Statsforvalteren arrangerer webinar om elvemusling.

Publisert 08.10.2021

Elvemusling er sårbar på Norsk rødliste og har flere ulike trusler. Felles for mange bestander er at de har utfordringer med rekrutteringen. Målsettingen til handlingsplanen til elvemusling er at alle elvemuslingbestandene skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge og at alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes og sikres en tilfredsstillende rekruttering.

På det digitale seminaret ønsker vi å gi påfyll av kunnskap og gode tips til alle som har et arbeid som berører elvemusling i ulike sammenhenger. Både ansatte i kommuner, næringsliv og ideelle organisasjoner er målgrupper.

Seminaret vil se på hvordan man kan ta hensyn til elvemuslingen ved gjennomføring av ulike tiltak, i og ved vassdrag. Seminaret passer for alle, uansett forkunnskaper, da vi også vi gå gjennom grunnleggende biologi, forvaltning og forskning.

Elvemuslingen er avhengig av engasjerte mennesker over hele Norge!

Vi ønsker deg velkommen på kurs.