Finn produkter som inneholder farlige stoffer

Nå er informasjon om hvilke faste produkter som inneholder stoffer som gir stor grunn til bekymring tilgjengelig for alle.

Publisert 15.10.2021

Alle leverandører av faste produkter som inneholder stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC- stoffer) må melde dette inn i SCIP-databasen til EUs kjemikaliebyrå (Echa). Informasjonsplikten gjelder dersom konsentrasjonene av SVHC-stoffet er over 0,1 vektprosent. Alle kan søke i SCIP-databasen.

5,6 millioner produkter

SCIP-databasen inneholder nå informasjon om ca. 5,6 millioner produkter, fra ca. 6 000 virksomheter. Det er mulig å søke på produktnavn eller merkevare, produktkategori, materialtype eller direkte på SVHC-stoffet. 

Støtter målet om en sirkulær økonomi

Informasjonen om produkters innhold av disse stoffene er nå tilgjengelig gjennom hele livssyklusen til produktene, også i avfallsfasen. Informasjonen kan være til hjelp for å ta gode helse- og miljøvennlige valg ved innkjøp/anskaffelse, bruk og avfallshåndtering.

Målet på sikt er at informasjonen vil bidra til renere avfallsstrømmer som går til materialgjenvinning fordi kunnskapen om mulig helse- og miljøfarlige stoffer i kasserte produkter øker og bidrar til bedre sorteringen av avfallet.