Har du forslag til nye biosfæreområder?

Strategien for det norske arbeidet med Unescos Man and the Biosphere programme (MAB) for perioden 2021-2024 ligger nå på Miljødirektoratet.no

Publisert 14.10.2021

MAB er et program under Unesco som skal bidra til en samfunnsutvikling som ivaretar klima- og miljøhensyn gjennom samarbeid mellom lokalbefolkningen, det offentlige, næringslivet og forskningsmiljøer.  Gjennom programmet utnevnes biosfæreområder. Dette er områder som skal teste ny kunnskap og nye metoder for å finne løsninger på globale utfordringer, slik som tap av naturmangfold og klimaendringer. Biosfæreområdene spiller en viktig rolle i å nå FNs bærekraftsmål. 

I strategien for det norske arbeidet med MAB finner du informasjon om prioriteringer og kriterier for utvelgelse av biosfæreområder. 

Se strategien for MAB her