Hvordan finne stoffer i produkter

Kjemikaliebyrået Echa inviterer til webinar for å informere om hvordan man kan bruke SCIP-databasen til å finne informasjon om stoffer i produkter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.10.2021

Webinar 2. desember 2021

Sted: på nett

Tid: kl. 10.00-12.00

Pris: gratis

Arrangør: Kjemikaliebyrået ^^Echa

Virksomheter som omsetter faste produkter som inneholder SVHC-stoffer, må melde inn informasjon i Scip-databasen hos ^^Echa. Scip er en forkortelse for «Substances of Concern In Articles, as such or in complex objects (Products)».

Dette webinaret vil gi veiledning i hvordan man kan finne informasjon om hvilke stoffer som finnes i produkter som er meldt inn i databasen. Målgruppen for webinaret er både forbrukere, avfallsmottak og leverandører av produkter.

Webinaret publiseres på nettsidene til ^^Echa 2. desember 2021 kl. 10.00, og det vil bli anledning til å stille spørsmål på direkten frem til kl. 13. Du kan også sende inn spørsmål ved å delta på slido.com, med eventkode #scip21.

Lenker

Opptak av webinaret kommer senere.