PAHer i leirduer: Restriksjonsforslag foreligger

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at det foreligger et Reach-restriksjonsforslag mot PAH-stoffer i leirduer som brukes i skytesport.

Publisert 15.10.2021

Forslaget er nå til behandling i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac). Informasjon om offentlig høring kommer senere.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker