Innspill til regulering av to nye stoffer

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach-restriksjonsforslag på steinkulltjære og antracenolje innen 29. oktober 2021.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 30.09.2021

Stoffer som står på vedlegg XIV til Reach kan ikke brukes med mindre man har fått godkjent søknad om bruk. Når utløpsdatoen (sunset date) for et stoff på vedlegg XIV er forbi, er det et krav om at det vurderes hvorvidt bruken av stoffet i faste produkter foregår under kontrollerte forhold, eller om det kan utgjøre en risiko ved bruk. Dersom man vurderer at bruken utgjør en risiko, må det utarbeides et restriksjonsforslag.

Steinkulltjære (EC nummer 266-028-2) og antracenolje (EC nummer 292-602-7) står på vedlegg XIV og hadde utløpsdato 4. oktober 2020.

Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) har samlet informasjon om bruk av begge stoffene i faste produkter, men ønsker med denne høringen å få inn enda mer data på hva slags produkter stoffene brukes i før de forbereder restriksjonsforslag for disse stoffene.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 29. oktober 2021.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.