Titandioksid: ny veiledning for å klassifisere og merke

Echa har utarbeidet et veiledningsdokument om hvordan man skal merke stoffblandinger som inneholder titandioksid.

Publisert 29.09.2021

I februar 2020 fikk titandioksid en ny klassifisering som kreftfremkallende ved innånding (Carc 2, H351). Fra og med 1. oktober 2021 gjelder den nye klassifiseringen.

Klassifiseringen medfører at titandioksid, alene eller i stoffblandinger, som inneholder mer enn 1 % TiO2 med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm må merkes som kreftfremkallende ved innånding (Carc. 2, H351 (innånding)).

I tillegg må alle stoffblandinger i fast form som inneholder TiO2 (uansett aerodynamisk diameter) merkes med setningen "Farlig respirabelt støv kan dannes ved bruk. Støv må ikke innåndes" (EUH 212).

Stoffblandinger i væskeform som inneholder TiO2 trenger ikke å klassifiseres som Carc 2, men dersom blandingen inneholder mer enn 1 % TiO2 med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm, må den merkes med setningen "Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes" (EUH 211).

Veiledningen er utarbeidet av Echa i samarbeid med tyske myndigheter (BAuA), EU kommisjonen og nettverket av nasjonale svartjenesten (HelpNet).

Lenker