Autorisasjonslista i Reach: Fem nye stoffer er vedtatt

EU-kommisjonen har vedtatt å føre opp fem nye stoffer på vedlegg XIV i Reach-forordningen. Blant disse er noen bly- og tinnforbindelser.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.04.2022 | Oppdatert 25.04.2022

Forordning (EU) nr. 2022/586 endrer Reach vedlegg XIV med oppføring av fem nye stoffer. Etter visse frister angitt i regelverket, vil det ikke lenger være tillatt å omsette og bruke disse stoffene i EU/EØS-området uten at det er søkt om autorisasjon eller autorisasjon er innvilget av EU-kommisjonen.

De nye stoffene som er ført opp på Reach vedlegg XIV er:

  • Tetraethyllead (TEL)(EC 201-075-4, CAS 78-00-2)

  • 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [with ≥ 0.1% w/w of Michler's ketone(EC 202-027-5) or Michler's base (EC 202-959-2)] (EC 209-218-2, CAS 561-41-1)

  • Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥ 0,1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)](EC -, CAS -)

  • 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)(EC 239-622-4, CAS 15571-58-1)

  • Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)(EC -, CAS -)

 

Disse stoffene blir blant annet brukt som tilsetningsstoffer i drivstoff, i blekk og smøremidler. De har alle svært uønskede helse- og/eller miljøegenskaper.

Forordningen er ennå ikke inkludert i EØS-avtalen.

Se forordningen her: