Forbedret veiledning for import og salg av produkter

Miljødirektoratet har forbedret veiledningen til leker, smykker og elektriske/elektroniske produkter.

Publisert 07.04.2022

Importerer eller selger du leker, smykker og elektriske/elektroniske produkter?

De oppdaterte veiledningene gir deg en enklere og bedre oversikt over hvilke krav og regler du må forholde deg til som importør og/eller forhandler.

I veiledningene finner du også henvisninger til lover, forordninger, direktiver, og databaser og detaljerte informasjonssider fra EU og andre myndigheter. Da kan du lett få tak i detaljer om kravene regelverkene fastsetter.

I første omgang gjelder veiledningen leker, smykker og elektriske og elektroniske (EE) produkter. Informasjon om andre produktgrupper vil komme etter hvert, og vi melder fra når dette skjer.

Som importør og omsetter av produkter er det ditt ansvar å overholde relevante krav i lover og forskrifter.