Høring om regler for produkter forbundet med avskoging

EU foreslår nye regler for å regulere handel med råvarer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse. Høringsfristen er 1. juli 2022.

Publisert 26.04.2022

Formålet med forslaget er å minimere EUs globale bidrag til avskoging, forringelse av skog, klimagassutslipp og tap av naturmangfold. I tillegg skal den stimulere til økt etterspørsel og handel med bærekraftige og lovlig produserte varer. Forslaget innebærer at EUs tømmerforordning oppheves. 

Økte krav om aktsomhet

I forsalget fremmes en rekke krav om aktsomhet til forhandlere og operatører, som skal gjelde for råvarer og produkter produsert både i og utenfor EU. 

Forslaget gjelder omsetning av soya, palmeolje, storfekjøtt, trevirke, kakao og kaffe, og bearbeidede produkter som lær, sjokolade og møbler. 

Her kan du delta i høringen av forslaget til ny forordning

På vegne av Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om innspill til EUs forslag til ny forordning.

Høringsfristen er 1. juli 2022.