Nå gjelder ny grenseverdi for PAH-er i gummigranulat

Grenseverdien for åtte PAHer i gummigranulat begynte å gjelde 10. august 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.08.2022

Nå er det ikke lenger lov å omsette eller bruke fyllmateriale i kunstgress som har et innhold av PAHer over 20 mg/kg. Grenseverdien gjelder i hele EU/EØS-området og gjelder for totalinnholdet av åtte forskjellige PAHer.

Med gummigranulat menes granulære og flakformede partikler som brukes som fyllmateriale i kunstgress eller i løs form på lekeplasser eller sportsarenaer.

Grenseverdien gjelder ikke gummigranulat som allerede var i bruk før 10. august 2022. Men den nye reguleringen sikrer at ny gummigranulat, som brukes fra og med 10. august 2022, må oppfylle den nye grenseverdien. Reguleringen står i Reach-forordningen og er gjennomført i REACH-forskriften.

Forbudet gjelder alle PAHer som allerede er regulert i post 50 av vedlegg XVII til Reach:

  • Benzo(a)pyren (BaP) CAS-nr. 50-32-8
  • Benzo(e)pyren (BeP) CAS-nr. 192-97-2
  • Benzo(a)antracen (BaA) CAS-nr. 56-55-3
  • Krysen (CHR) CAS-nr. 218-01-9
  • Benzo(b)fluoranten (BbFA) CAS-nr. 205-99-2
  • Benzo(j)fluoranten (BjFA) CAS-nr. 205-82-3
  • Benzo(k)fluoranten (BkFA) CAS-nr. 207-08-9
  • Dibenz(a,h)antracen (DBAhA) CAS-nr. 53-70-3

De fleste PAH-forbindelser er kreftfremkallende og stoffgruppen PAHer er oppført på norske myndigheters prioritetsliste. Med den nye grenseverdien vil eksponeringen for de kreftfremkallende PAHene bli redusert både for den generelle befolkningen som bruker lekeplassene og sportsarenaene og for arbeidstakerne som legger og vedlikeholder disse.

Les mer om vilkårene for restriksjonen i Reach vedlegg XVII, konsolidert uoffisiell versjon

Les mer om PAH i gummigranulat