Kandidatlista i Reach: bis(4-klorofenyl)sulfon

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at bis(4-klorofenyl)sulfon føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 09.12.2022

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at bis(4-klorofenyl)sulfon (EC 201-247-9) identifiseres som SVHC-stoff og føres opp på kandidatlista i Reach.

Stoffet er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av svært miljøskadelige egenskaper (veldig persistent og veldig bioakkumulerende).

  • bis(4-chlorophenyl)sulphone (EC 201-247-9)