Kunstgress brukes i snitt 12 år før de kasseres

Vi har fått kartlagt hvor mye kunstgress med gummigranulat som er modne for kassering framover og hvilke aktører som håndterer slikt avfall i dag.

Publisert 16.12.2022

Konsulentselskapet Mepex har gjennomført kartleggingen på oppdrag fra Miljødirektoratet. Mepex beskriver også hva som skjer med kunstgresset som kastes.

Det er registrert 2038 kunstgressbaner i bruk i Norge. Disse brukes i gjennomsnitt litt over 12 år før de byttes ut.

I perioden 2020-2045 anslår Mepex at vi vil få om lag 26 900 tonn  kunsgressavfall i Norge, med topper hvert tolvte år på vel 33 100 tonn. Av dette er om lag 52 prosent gummigranulat eller plast.