Autorisasjon under Reach for diglyme

EU-kommisjonen har gitt autorisasjon til Acton Technologies Limited for begrenset bruk av dette stoffet. Vedtaket er også fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 22.02.2022

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

  • bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme) EC No 203-924-4; CAS No 111-96-6 for Acton Technologies Limited

Vedtak 1: C(2022)523

Vedtak 2: C(2022)524

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke etter en utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig, er et av hovedmålene med denne ordningen.