Autorisasjon under Reach for diglyme

EU-kommisjonen har gitt autorisasjon til Acton Technologies Limited for begrenset bruk av dette stoffet. Vedtaket er også fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 22.02.2022

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

  • bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme) EC No 203-924-4; CAS No 111-96-6 for Acton Technologies Limited

Vedtak 1: C(2022)523

Vedtak 2: C(2022)524

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon: