EUs kvikksølvforordning foreslås revidert

EU-kommisjonen ønsker innspill til revisjon av kvikksølvforordningen. Høringsfristen er 3. mai 2022.

Publisert 23.02.2022

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring knyttet til forslag til revidering av kvikksølvforordningen (EU) 2017/852.

Målet er å innføre ytterligere begrensninger i bruken av kvikksølv i EU, spesielt i tannamalgam og i produkter som er tilsatt kvikksølv. Dette vil bidra til ambisjonen om nullforurensing og et giftfritt miljøunder Europas grønne giv.

Kommisjonen gjennomfører en konsekvensutredning for å understøtte forslagene til endringer.

Konskevensutredningen har fokus på tre områder

  • Utfasing av tannamalgam i EU innen 2030.
  • Utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser fra krematorier.
  • Utvidelse av listen over kvikksølvtilsatte produkter som er forbudt å produsere, importere og eksportere (forordningens vedlegg II).

Formålet med denne høringen er å samle informasjon om disse saksområdene. Høringsinnspillene vil bli oppsummert i en rapport.

Høringen hos EU

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via EU-ommisjonens høringsportal innen 3. mai 2022.