Kreosot: Restriksjonsforslag foreligger

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at det foreligger et Reach-restriksjonsforslag for kreosot og kreosot-relaterte stoffer.

Publisert 14.02.2022

Forslaget vil gjelde gjenbruk av materialer som er behandlet med kreosot (EC nr. 232-287-5, CAS nr. 8001-58-9) og kreosot-relaterte stoffer.

Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac) skal starte vurderingen av forslaget i april 2022. Informasjon om en seks måneders offentlig høring kommer senere.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: