Reach-forskriften endres

Endringene forenkler krav ved søknad om autorisasjon til bruk i noen eldre reservedeler og nødvendige reparasjoner og reduserte gebyrer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.02.2022

Reach-forskriften er endret ved at en EU-forordning som utdyper og forenkler bestemmelser i Reach og endrer gebyrforordningen er gjennomført i norsk rett. Forordning (EU) 2021/876 er tatt inn i Reach-forskriften 19. januar 2022.

Forenklede krav

Endringen av Reach-forordningen innebærer at det blir forenklede krav til analysen av alternativer og den sosioøkonomiske analysen ved søknad om autorisasjon til å bruke et stoff på vedlegg XIV til produksjon av reservedeler og reparasjon etter den ordinære utløpsdatoen for stoffet.

Det er gitt nærmere vilkår for denne bruken i forordningen, som blant annet forutsetter at stoffet er nødvendig for å produsere reservedeler og for reparasjoner.

Spesielle formater

Kjemikaliebyrået Echa har utarbeidet spesielle formater for analysen av alternativer og den sosioøkonomiske analysen til bruk ved de forenklede søknadene om autorisasjon i samsvar med forordning 2021/876 (følg lenken over og se nederst i tabellen).

Endringen i gebyrforordningen innebærer endring i gebyrene som virksomheter skal betales til kjemikaliebyrået Echa for søknader om autorisasjon. Disse gebyrene blir reduserte for virksomheter som sender forenklet søknad om autorisasjon i samsvar med forordning 2021/876.