EU-høring om ikke-kjemisk gnagerbekjempelse

ECHA ønsker innspill til en sammenlignende vurdering av alternativer til muse- og rottemidler i gruppen antikoagulanter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.01.2022

Muse- og rottegift av typen antikoagulanter skal vurderes for fornyet godkjenning. Disse stoffene oppfyller kriteriene for eksklusjon, som betyr at de har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at de i utgangspunktet ikke skal godkjennes. EU-kommisjonen kan likevel foreslå å godkjenne stoffene hvis det er samfunnsmessig behov og det ikke finnes gode nok alternativer.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har derfor fått i oppdrag fra EU-kommisjonen å gjøre en sammenlignende vurdering av kjemiske og ikke-kjemiske alternativer til antikoagulantene.

Målet med denne høringen er å samle informasjon om tilgjengelige ikke-kjemiske metoder som kan være alternativer til antikoagulantene, slik at det kan gjøres en sammenlignende vurdering. Denne vurderingen vil være en hjelp for de landene som har ansvaret for fornyet vurdering av stoffene.

Alle interessenter inviteres til å sende innspill innen 31. januar 2022. EU-kommisjonen vil ta hensyn til den innsamlede informasjonen.