Kjemikalieregelverket Reach revideres

EU-kommisjonen gjennomfører en offentlig høring av revisjon av Reach, med mål om tilpasning til ambisjonene i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft.

Publisert 28.01.2022

Høringen vil pågå til 15. april 2022.

EU-kommisjonen ber om innspill og synspunkter til:

  • Endring av registreringskravene, inkludert økte informasjonskrav og ny plikt til å registrere polymere.
  • Innføring av "mixture assessment factors", for å vurdere kombinasjonseffekter av stoffer.
  • Forenkling av kommunikasjon i forsyningskjedene.
  • Endring av bestemmelsene om stoff- og dossierevaluering.
  • Endring av autorisasjons- og restriksjonsprosessene.
  • Revisjon av bestemmelsene for tilsyn og håndheving.

Gi innspill i EU-høringer for å kunne påvirke

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer, er det viktig å gi innspill nå for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Informasjon fra EU-kommisjonen

Kjemikaliestrategien for bærekraft er en del av EUs ambisjon om null-forurensing, som er en viktig forpliktelse i EUs grønne giv.

Strategien har som mål å bedre beskytte innbyggerne og miljøet og øke innovasjon for trygge og bærekraftige kjemikalier gjennom 85 planlagte handlingspunkter, inkludert flere tiltak som krever at Reach-forordningen blir revidert. 

Les mer