Leketøyforskriften får endret grenseverdier

EU vedtok endringsdirektiv (EU) 2021/209 knyttet til EUs leketøydirektiv (2009/48 EF).

Publisert 19.01.2022

Det fastsettes en lavere grenseverdi for anilin i leketøy til barn under 36 måneder eller i annet leketøy som man må regne med at barn putter i munnen.

Denne endringen er tatt inn i forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften) og gjelder fra 5. desember 2022. Det innebærer en harmonisering med EUs regelverk og er ingen særnorske krav.

Leketøysforskriften