N-heksan: Forslag om harmonisert klassifisering

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for n-heksan med frist 18. mars 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 26.01.2022

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Høringsfrist 18. mars 2022

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Aktører på det norske markedet som har kommentarer til forslaget må gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.