Nytt regelverk for tatoveringskjemikalier gjelder nå

Regelverket for kjemikalier i tatoveringsblekk og permanent sminke er nå gjennomført i Reach-forskriften og begynte å gjelde 5. januar 2022.

Publisert 06.01.2022

Det nye felles europeiske regelverket vil gjøre det tryggere å tatovere seg i hele EU når de farligste stoffene blir forbudt. Dette blir felles regler som alle i denne bransjen i hele Europa må følge.

De stoffene som blir omfattet av forbudet er de som allerede er forbudt å bruke i kosmetikk- og kroppspleieprodukter, og stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, skadelige for forplantningen, skadelige for arvestoffet og som kan fremkalle allergi. For mange av stoffene er det fastsatt konsentrasjonsgrenser for hvor mye det er tillatt å bruke.

Endringen av regelverket innebærer også spesifikke merkekrav.

Sammen med Danmark, Italia, Tyskland og det Europeiske kjemikaliebyrået ECHA utarbeidet Norge forslaget om de nye reglene som nå blir gjeldende.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker