PAHer i leirduer: Høring av restriksjonsforslag

Echa ber om innspill til Reach restriksjonsforslag for PAHer i leirduer. Høringsfrist er 22. juni 2022. Tidlige innspill ønskes innen 25. januar.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 10.01.2022

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om restriksjon mot 18 indikator-PAHer som fins iblant annet i steinkulltjære som brukes i leirduer, i kjemikalieregelverket Reach.

Forslaget gjelder restriksjon mot omsetning og import av leirduer for sportsskyting som inneholder disse indikator-PAHene. Restriksjonsforslaget innebærer at grenseverdien for den totale konsentrasjonen av indikator-PAHene i leirduene vil settes til 1 % når regelverket begynner å gjelde, men at grenseverdien settes ned til 0,005 % ett år senere. Den laveste grenseverdien er i tråd med krav som stilles til mengder PAHer i leirduer i internasjonale skytekonkurranser som OL, VM osv.

PAHer er kreftfremkallende, tungt nedbrytbare og bioakkumulerende (PBT og vPvB). PAHer er på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

Gi innspill til Echa

Echa ber om høringsinnspill innen 22. juni 2022. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 25. januar, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Lenker