Scip-databasen ikke klar for innmelding

Leverandører av faste produkter som inneholder SVHC-stoffer fikk i 2021 en ny plikt til å informere EUs kjemikaliebyrå Echa.

Publisert 27.01.2022

Informasjonsplikten gjelder i hele EU/EØS og kravet er tatt inn i den norske  produktforskriften § 2-32. 

Ifølge informasjon fra det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) er løsningen fremdeles ikke teknisk klar for meldinger fra virksomheter i EØS, inkludert Norge.

Miljødirektoratet vil sende ut en ny melding når Scip-databasen er åpen for meldinger fra norske virksomheter.