Søk tilskudd til nasjonale turiststier

Fristen for å sende søknad om tilskudd til Nasjonale turiststier er 15. januar. Søknaden skal sendes via Elektronisk søknadssenter.

Publisert 07.01.2022

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid og bred lokal verdiskaping, samt god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig besøksforvaltning. 

Les mer om tilskuddsordningen og søk her:

Vi ber alle søkere om å lese veiledning i søknadssenteret, for å sikre at all påkrevd informasjon kommer med.

Du logger deg inn i søknadssenteret via ID-porten. Dette sikrer sikker identifikasjon av søker.

Spørsmål om søknadssenteret kan sendes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00).