Tilskuddsordning til Senter mot marin forsøpling

Fra 1. januar 2022 overføres ansvaret for forvaltningen av tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling til Senter mot marin forsøpling.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 05.01.2022

Det innebærer at senteret tar over behandling av søknader, utbetaling av tilskudd og oppføling av rapporter. Avtaler om tilsagn fra Miljødirektoratet som allerede er inngått, vil videreføres og følges opp av Senter mot marin forsøpling.

Senteret vil benytte Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter for å motta søknader og rapporter slik Miljødirektoratet har gjort. Ordningen videreføres med de samme kriteriene som i 2021.

Søknadsskjemaet åpner 5. januar og søknadsfristen er satt til 2. februar.

Spørsmål om ordningen kan sendes til Senter mot marin forsøpling på tilskuddmf@marfo.no.