Varsler snøskuteroppsyn på Twitter

Alle resultater fra Statens naturoppsyns kontroll med motorferdsel vil i vinter publiseres på Twitter med emneknaggen #skuterkontroll.

Publisert 13.01.2022

Snøskutersesongen er i gang, og Statens naturoppsyn er til stede i felt for å kontrollere motorferdsel i utmark.

For å få siste oppdateringer om ulovlig kjøring, anmeldelser og andre resultater fra kontroll med motorferdsel der du bor, kan du søke på #skuterkontroll og ditt fylke, for eksempel #skuteroppsyn #nordland.

Strenge regler

Det er strenge regler for skuterkjøring i Norge. Motorferdselsloven sier at kjøring med snøskuter og andre kjøretøy i utmark kun er lov når man har tillatelse til nyttekjøring eller kjører i kommunalt anlagte snøskuterløyper. Lovgivingen skal bidra til å beskytte dyr, natur og landskap.

Statens naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets operative feltapparat og har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere tillatelser. Målet er ikke å ta flest mulig, men å få folk til å følge reglene som gjelder for å kjøre snøskuter.

I fjor ble 110 personer anmeldt for ulovlig motorferdsel på snøskuter. Anmeldelsene var fordelt over hele landet med flest i Troms og Finnmark, Nordland og Viken. Les mer om fjorårets motorferdselsoppsyn her: