EE-produkter: Endringer er tatt inn i norsk regelverk

EU har vedtatt endring i bestemmelsene om farlige stoff i elektriske og elektroniske produkter.

Publisert 01.07.2022 | Oppdatert 01.07.2022

Endringene består i totalt tolv endringer, der

  • sju unntak for bruk av kvikksølv i lyskilder fornyes
  • to unntak delvis fornyes
  • tre unntak ikke fornyes

I Norge er RoHS 2 (2011/65/EU) gjennomført i produktforskriftens kapittel 2a, og endringene i EUs regelverk er nå tatt inn her. Dette er en harmonisering med EUs regelverk og det er ingen særnorske krav.