EU-høring om rammedirektivet om avfall

EU-kommisjonen har publisert et spørreskjema for å få innspill til den kommende revisjonen av rammedirektivet om avfall.

Publisert 06.07.2022

Målet med revisjonen er blant annet å:

  • begrense avfallsgenerering
  • øke gjenbruk
  • øke kostnadseffektiv forberedelse for gjenbruk og gjenvinning av høy kvalitet, herunder spillolje og tekstiler
  • undersøke muligheter for å forenkle lovverket og gjøre det klarere

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via høringsportalen innen 16. august 2022.