MCCP: Restriksjonsforslag foreligger

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at det foreligger et Reach-restriksjonsforslag for mellomkjedete klorparafiner (MCCP).

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.07.2022

Restriksjonsforslaget gjelder mellomkjede klorparafiner og andre stoffer som inneholder kloralkaner med karbonlengde C14 til C17 og som har PBT/vPvB-egenskaper.

Forslaget er nå til behandling i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac). Informasjon om offentlig høring kommer senere.

Les mer