MCCP: Restriksjonsforslag foreligger

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at det foreligger et Reach-restriksjonsforslag for mellomkjedete klorparafiner (MCCP).

Publisert 28.07.2022

Restriksjonsforslaget gjelder mellomkjede klorparafiner og andre stoffer som inneholder kloralkaner med karbonlengde C14 til C17 og som har PBT/vPvB-egenskaper.

Forslaget er nå til behandling i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac). Informasjon om offentlig høring kommer senere.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Les mer