Kandidatlista i Reach - melamin

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at melamin føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 05.07.2022 | Oppdatert 05.07.2022

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med planer om å foreslå at melamin (EC 203-615-4) identifiseres som SVHC og føres opp på kandidatlista i Reach.

Melamin er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av miljøskadelige egenskaper.

Les mer