Innvilget autorisasjon: kromotriksid og natriumdikromat

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Miljødirektoratet har gjort tilsvarende vedtak.

Publisert 04.07.2022 | Oppdatert 04.07.2022

Vedtaket om autorisasjon gjelder følgende stoffer og virksomheter (se mer informasjon om bruksområder i lenkene):

Kromtrioksid

Natriumdikromat

Miljødirektoratet har fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke etter en utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig, er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer