Innvilget autorisasjon: kromotriksid og natriumdikromat

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Miljødirektoratet har gjort tilsvarende vedtak.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.07.2022 | Oppdatert 04.07.2022

Vedtaket om autorisasjon gjelder følgende stoffer og virksomheter (se mer informasjon om bruksområder i lenkene):

Kromtrioksid

Natriumdikromat

Miljødirektoratet har fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen.

Les mer