EU-høring om mål for reduksjon av matavfall

EU-kommisjonen ønsker å revidere avfallsregelverket og ber om innspill på forslaget. Høringen er åpen frem til 16. august 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 10.06.2022 | Oppdatert 10.06.2022

EU-kommisjonen ønsker forpliktende mål om å redusere matavfall. Formålet med forslaget er å styrke arbeidet i EU med å redusere matavfall.

I høringen ønsker EU-kommisjonen blant annet at din bedrift eller organisasjon

  • gir innspill om pågående arbeid for å redusere matavfall
  • belyser problemstillinger knyttet til matavfall
  • innhenter informasjon om de ulike tiltakene som er foreslått lar seg gjennomføre 
  • vurderer hvilke påvirkninger tiltakene kan ha økonomisk, sosialt og miljømessig

Dagens regelverk i EU forplikter EU/EØS-land til å kartlegge og rapportere på mengden matavfall som oppstår. I tillegg må landene iverksette tiltak for å redusere og forebygge mengden matavfall.

EU har varslet at de innfører konkrete måltall for matavfallsreduksjon gjennom EUs strategi «Fra jord til bord». Dette er et viktig ledd i arbeidet for en bærekraftig omstilling. Nye måltall om matavfall vil inngå i et revidert rammedirektiv om avfall.

Høringsfristen er 16. august 2022 (midnatt)

Vi inviterer alle interesserte til å sende sine innspill via EU-kommisjonens høringsportal innen fristen.

Les mer