Fjernmåling av endringer i naturtyper i fjellet

Blom Norway og Sallir natur har gjort et oppfølgingsstudie på oppdrag fra Miljødirektoratet med fjernmåling av naturtyper i fjellet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.06.2022

I denne oppfølgingsstudien er metoden for fjernmåling testet i fjellområder i Midt-Norge. Metoden innebærer bruk av flyfoto og satellitt-data for å kartlegge naturtyper.

Resultatet er i etterkant kontrollert ved å ettergå målingene i felt. Konklusjonen viser at metoden er overførbar mellom fjellområder, og at man kan gjenbruke treningsdata mellom områdene.  

Resultatet er samlet i en rapport som beskriver videreutviklingen av pilotprosjektet: